• Huset i Rektor Steens gate ble lagt ut for salg i fjor. Stein Halvor Jupskås
    Galleri

Varsel om tvangsmulkt for Wedlers bolighus

Stavanger kommune har sendt forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt til Fremskrittspartiets gruppeleder Christian Wedler.