Flerbrukshallene på plass igjen i budsjettet

Rådmannens forslag om å bytte ut flerbrukshaller med billigere gymsaler blir fjernet fra handlings- og økonomiplanen. Flertallspartiene vil bevilge mellomlegget på 70 millioner kroner.

Ordfører Christine Sagen Helgø var flankert av seks menn da hun la fram flertallspartienes budsjettforslag torsdag. Fra venstre Inge Takle Mæstad (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V), Karl W. Sandvig (Pp), John Peter Hernes (H), Bjarne Kvadsheim (Sp) og Christian Wedler (Frp).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

– Vi vil bygge tre nye flerbrukshaller i Stavanger, den ene i Lervig, den andre på Madlamark og den tredje nær grensen mellom Hinna og Hillevåg bydeler, i nærheten av Vaulen, sa Bjarne Kvadsheim (Sp) da flertallet i Stavanger bystyre la fram sine prioriteringer for de neste fire årene.

Skating til Hillevåg

Nedgraderingen av idrettshallene var bortimot det eneste punktet som vakte harme da rådmannen la fram sitt forslag tidlig i oktober. Idrettsrådet Stavanger mente gymsal-forslaget var et steg tilbake i retning steinalderen.

De seks flertallspartiene forplikter seg også til å bygge skatehallen som brått var borte i rådmannens budsjettforslag. Heller ikke politikerne har imidlertid lagt inn penger til dette formålet.

Les også

Følelsen av forskjell i Stavanger

Les også

Er demenslandsby rett bruk av penger?

Les også

Budsjett: Idretten reagerer på at haller kuttes

Les også

Stavangerbudsjettet: – Fortsetter vi som nå, må vi bygge nytt sykehjem hvert annet år

– Vi vil at skatehallen skal ligge sentralt i Hillevåg. Men vi har ikke bestemt nøyaktig hvor ennå. Så snart vi har en tomt, vil vi legge inn penger for å få realisert prosjektet, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

Det politiske flertall valgte et frossent og folketomt Hillevåg torg for å legge fram budsjettet, ikke fordi budsjettprosessen har føltes som en ørkenvandring, men fordi man hevder å ha en profil på budsjettet som motvirker økte forskjeller i byen. Hillevåg er en av bydelene som skårer lavt på levekårsundersøkelsene.

Fra venstre Inge Takle Mæstad (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V), Karl W. Sandvig (Pp), Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Christian Wedler (Frp) og Bjarne Kvadsheim (Sp).

Fattige barn

– Vi legger inn 10 millioner hvert år i perioden for å motvirke barnefattigdom. Vi vil løfte og hjelpe de som har det aller vanskeligst. Stavanger skal være en god by å bo i for alle, sa Inge Takle Mæstad (KrF).

På litt lengre sikt skal det utarbeides nærmiljøplaner for alle kommunedeler. Først i rekken er Storhaug, Hillevåg og Kvernevik. I sistnevnte bydel skal det åpnes nytt bydelshus i løpet av 2020.

Om ikke oppussingen av Hillevåg Torg har ført til mer liv i bydelen, lover Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, full fart på transformasjonen i årene framover.

– Vi vil sette av 100 millioner til å få fart på bydelen, til å gjennomføre rekkefølgekrav slik at en rekke utbyggingsprosjekter kan realiseres. Dette er penger kommunen vil få tilbake fra utbyggerne i etterkant. Vi ønsker i tillegg å sette av en tilsvarende sum til området Madla/Revheim. Hensikten er å få fart på boligbyggingen slik at barnefamilier og andre skal kunne etablere seg i Stavanger, sier Hernes.

Han lovet også å følge opp Høyres løfte om en kommunal etableringsbank for ungdom, der boligkjøpere kan få garanti for å dekke egenkapitalkravet. Målgruppen er vanlige unge med jobb og betalingsevne, men uten egenkapital

Både og?

Eldreomsorgen har vært et hett tema de siste ukene, særlig etter at opposisjonspartiene ville utsette byggingen av den såkalte demenslandsbyen i Ramsvig, og heller prioritere bygging av et stort, vanlig sykehjem.

– Vi vil realisere Ramsvigbyen, senest innen 2023. 85 prosent av de som i dag har sykehjemsplasser i Stavanger, har en demensdiagnose. Derfor er det ekstremt viktig å få dette på plass. I tillegg vil vi også planlegge for et nytt sykehjem, men det ligger noen år fram i tid. Foreløpig har vi satt av 2 millioner til planlegging i slutten av perioden, sier Karl W. Sandvig (Pp), som også har et prøveprosjekt i ermet for å styrke bemanningen ved sykehjemmene.

– Vi ønsker å ansette flere assistenter i sykehjemmene, og vil ha et prøveprosjekt til 3 millioner kroner i 2019. Tanken er at assistentene skal avlaste fagpersonalet og gi beboerne et bedre tilbud. Vi ønsker å se om økt grunnbemanning også kan redusere sykefraværet blant de ansatte, sier Sandvig.

Stikk til Aftenbladet

Det blir ingen økning i eiendomsavgiften i Stavanger neste år. Rådmannen hadde foreslått en liten justering, som ville gitt 9,5 ekstra millioner i bykassen.

– Dette har vi nå stoppet. Dette er det fjerde budsjettet vi i Frp er med på å legge fram, selv om Aftenbladet på lederplass mente at vi ville ryke ut av samarbeidet alt første året. Vi har hele tiden ment at vi skal ligge unna innbyggernes lommebok når vi lager budsjetter. Det greier vi i år også, sa Christian Wedler (Frp).

For ordens skyld: Aftenbladets leder 19/9 2015 hadde tittelen «Overlever de budsjetthøsten?». Spørsmålet ble ikke besvart, hverken med ja eller nei.

Så var det punktet der de økte utgiftene skal dekkes inn, et ømt punkt ved alle budsjettjusteringer.

Kort fortalt: Ekstra investeringer på 273 millioner de to første årene hentes inn hovedsaklig ved økt låneopptak. Økte driftsutgifter på til sammen om lag 40 millioner finansieres ved at politikerne er mer optimistiske enn rådmannen.

Kutter ikke

– Pilene peker riktig vei. Arbeidsledigheten går ned, og skatteinntektene begynner så smått å gå opp, sa Christine Sagen Helgø.

Og Christian Wedler, som leder kommunens finansutvalg, fulgte opp:

– Vi tror vi kommer til å nå en netto driftsmargin på 2 prosent, selv med de justeringer vi har gjort. greier vi det ikke er vi beredt til å akseptere at denne prosenten reduseres til 1,7, sa Wedler.

Den forskjellen representerer 30 millioner kroner. De 10 siste millionene hentes fra kommunens klima- og miljøfond, bedre kjent som piggdekkavgiften. Disse pengene skal brukes til ulike klima og miljøtiltak, hvorav to millioner øremerkes til ladepunkter for elbil. To millioner går til tiltak for å styrke handelen i sentrum.

Publisert: