• - Vi arbeider for at det skal være mer fleksibilitet i hvordan opplæringen gjennomføres, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Bildet er tatt i fjor da Jan Tore Sanner var på besøk i Stavanger for å snakke med de unge. Her sammen med Ingvald Ågenes (t.v), Amalie Håland, Olivia Eidesvik, Ada Elise Joakimsen fra Kløvereng barnehage. Fredrik Refvem

Jan Tore Sanner roser Bergelandsmodellen

OSLO: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner skryter av Bergelandsmodellen og oppfordrer flere skoler til å tenke nytt.