• Eternitt ble tidligere særlig brukt til kledningsplater for vegger og tak. Materialet brukes ikke lenger i Norge på grunn av kreftfaren ved asbest. Her ser en tydelig støvsky fra kostingen. FOTO: Inge Dunseth

Ulovlig fjerning av eternittplater

En byggmester og huseier har ved flere anledninger fjernet eternittplater med asbest fra et hustak i Pedersgata. — Ulovlig og farlig, sier verneombud Inge Dunseth. Han stoppet arbeidet.