• Mens fotograferingen foregikk like ved noen av de kommunale boligene på Midjord, fant Brodd ILs daglige leder Øyvind Jacobsen en brukt sprøyte like ved klubbhuset. - Jeg har selv måttet springe for å bringe barn i sikkerhet ved væpnede politiaksjoner, forteller han. Fredrik Rfevem

Ønsker å spre kommunale boliger i Stavanger

Stavanger kommune ønsker å spre kommunale boliger utover byen, men lett er det ikke. Brodd IL er bekymret for barnas sikkerhet — og ber om fortgang.