• I begge tunnelene ved Sola ungdomssskole er det to kjørefelt. Men bare ett felt kan brukes. Eivind Aarre

Når blir begge felt tatt i bruk?

Tirsdag åpnes Solasplitten. Men ikke alle kjørefelt kan tas i bruk.