Trenger flere kirkelokaler

Kraftig folkevekst vil skape et stort behov for nye, kostbare kirkelokaler i Sandnes i framtiden. Sambruk med skoler kan løse noe av problemet.