Strid om privat aldershjem

Det er en het og vanskelig diskusjon i St. Petri menighet om aldershjemmet skal overdras til kommunen eller ikke. Beboerne synes de har det bra slik det er.