Svilands målform til utdanningsdirektøren

Flertallet i bystyret vil ikke ha ny folkeavstemning om målform i Sviland skolekrets.