Pærebrann spreier seg

Den frykta plantesjukdommen pærebrannspreier seg på Karmøy og i Sunnhordland.