• Hvem ender opp i samme kommune? Ordfører Helge Steinsvåg (Strand), til venstre, varaordfører Håkon Helgøy (Hjelmeland), ordfører Ole Tom Guse (Forsand), ordfører Frode Sulen (Sauda) og ordfører Torkel Myklebust (Suldal). Tor Inge Jøssang

Hvem finner sammen?

Medlem av regjeringens Ekspertutvalg tar til orde for å dele Ryfylke i to.