• Øyvind Orstad gir uttrykk for sin misnøye til Kolumbus-direktør Odd Aksdal. Ivar Vasstveit

Kollektivkamp på Gausel

Kolumbus bydde opp til dans i Gausel bydelshus i går kveld, men de 200 frammøtte lot seg ikke lokke med i valsen. – Når skal politikerne forstå at Forus ikke bare er et næringsområde, men også et boligområde?