• Mandag er det årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF), som driver skoleskipet MS«Gann». Pål Christensen

Seiler i hardt vær

Mandag er det årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF), som driver skoleskipet MS«Gann». Der er det bebudet oppvask.