Hillevåg har størst levekårsutfordringer

...og Stokka har minst utfordringer knyttet til levekår.