Riksadvokaten svarte ikke

Riksadvokaten viser til at Viksveen-saken er under behandling, og vil foreløpig ikke uttale seg om statsadvokaten manøvrer i denne forbindelsen. Det går fram av et brev fra Riksadvokaten til Viksveens forsvarer, Atle Helljesen.