• Framleis gjenstår nokre harde økter her i sør før dei er klare for den store utfordringa. I front står ungdomspresten Dag Øivind Østereng. Bak står Lars Sembsmoen, Håkon Espeland, Hans Ole Solheim, Tor Sølve Sikveland, Oddmund Gravdal, Andreas Grødem, Kristian Gudmestad, Lars Harbo og Vebjørn Sembsmoen. Jan Inge Haga

Sykler 2682 km med presten

Ungdomsprest Dag Øivind Østereng hadde ein draum. No tar han med seg åtte Hå-ungdommar og nokre vaksne og lever den ut. På sykkelsetet