• Advokat Anne Kroken er 32-åringens forsvarer. Jon Ingemundsen

Kraftig straffereduksjon for nyttårspåkjøreren

7 måneders fengsel ble til 2 da 32-åringen anket tingrettens dom til lagmannsretten. Natt til 1. januar 2013 kjørte hun på og skadet en kvinne i Holbergsgate.