• Sissel Stenberg (Frp) mener levekårdirektør Per Haarr må gå i dialog med fylkeskommunen og Kolumbus og forsikre seg om at transporttilbudet er tilfredsstillende. Anders Minge

Politikere forlanger at taxi-transporten skal være trygg

— Dette er ikke holdbart. Verken Sissel Stenberg (Frp) eller Per A. Thorbjørnsen (V) har tenkt å slå seg til ro med Kolumbus sitt svar i saken om transport av funksjonshemmede barn.