To menn dømt for blind vold og ran

Den ene (20 år) må sone ett år og to måneder i fengsel. Den andre (19 år) slipper unna med samfunnsstraff