• Hjelpetrengende mennesker muligheter for fritidsaktiviteter begrenses av lite fleksible vaktordninger, mener Rogalands avdelinger av Blindeforbundet, CP-foreningen, Norsk forbund for utviklingshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Et eksempel på det, er blinde og CP-rammede Marianne Haugvaldstad som Aftenbladet skrev om på torsdag. Lars Idar Waage

Høyre: - Nordsjøturnus er løsningen

For å kunne gi funksjonshemmede et bedre og mer fleksibelt tilbud, søker nå Stavanger om lov til å innføre Nordsjøturnus i omsorgssektoren.