Nødventil for skolene

Kommunene på Nord-Jæren har som klart mål åmestre de vanskeligste elevene selv. Likevel er plassene på denprivate Stavanger Heldagsskole alltid opptatt.