Heftige protester mot kraftlinje

På Bersagel gikk over 150 i protestmarsj mot Lyse i går. Planene om en kraftlinje over Riskalandet møter sterk motstand.