Jordbærplukkere bor i campingvogn

Boforholdene for jordbærplukkerne i Rogaland bedrer seg år for år. Men hvem bor i campingvognen hos Geir Joa på Sola?