• Letemannskapene måtte grave dypt for å redde markøren Linnea Stourm. Fra vestre: Jon Høiland Gudmestad, Bjørn Lunde, Endre Flesjå og Mats Alsnes. Jon Ingemundsen

Ingen vann er sikre

Sirdal-lensmann Egil Netland med klar oppfordring til alle i vinterferiefjellet: — Hold dere borte fra vannene.