Sjøforklaring etter forlis holdes tirsdag

Tirsdag blir det holdt sjøforklaring i Haugesund etter MS «Green Ålesund»s forlis.