Togradio virker ikke i Kvinesheitunnelen

Ved en ulykke i Kvinesheitunnelen må lokføreren springe opptil en kilometer til nærmeste sveivetelefon.