• 210812westcobrann99a.jpg Fredrik Refvem

- Søppelanlegget bør fjernes

Det har vært flere branner på Westcos avfallanlegg på Forus de senere årene, trass i stadige pålegg fra Fylkesmannen og Brannvesenet. Ved ett tilfelle holdt brannen på å slå ut strømmen i Stavanger-regionen.