Pensjonistene sikter mot Kongsgata

Ordfører Leif Johan Sevland har tidligere foreslått å legge et forfatter— og Kielland- senter i det gamle røde huset ved Breiavatnet. Nå føler pensjonistene seg forbigått.