Vil ha tilbake selt leikeområde

Hå kommunestyre vil forhandla med Block Watne for å få tilbake leikeplass-området på Nærbø som er selt til leiligheter.