Suldal vil gjerne ha mange nye hytter

Suldal har fleire hytter enn bustadhus. Kommunen håper på enda fleire hytter.