Ulykkesrekord på Sørlandet

39 mennesker omkom i trafikken på sørlandsveiene i 1999. Vi må tilbake til tidlig på 70-tallet, før sikkerhetsbelter ble påbudt og kollisjonsputer oppfunnet, for å finne et svartere år.