• - Veldig få av lærerne ved Akademiet er organiserte, og vi har lite innblikk i hvordan forholdene er hos dem, sier leder av Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød. Pål Christensen

Utdanningsforbundet skeptisk til karaktergaranti

Veldig få av lærerne ved Akademiet er organiserte, og ingen har meldt fra om karakterpress til Utdanningsforbundet, men fagforeningslederne er skeptiske til at det gis karaktergarantier.