• X-rutene til Forus viser en sterk passasjervekst hittil i år. Pål Christensen

50 prosent økning for Forus-bussene

Ekspressrutene til Forus har hatt en økning i passasjertallet på nesten 50 prosent hittil i år, ifølge tall fra Kolumbus. Men suksessen har en prislapp på 13.000 kroner per passasjer på årsbasis.