• Den 5 kilometer lange Svotunnelen ble åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik–Olsen i 2013. Nå er det aktuelt å forlenge tunnelen helt til Årdal i Ryfylke. FOTO: Tor Inge Jøssang

Haster for ny Årdalstunnel

Den nye kommunedelplanen for Årdalstunnelen ligger an til å bli ferdig innen våren 2016, slik at tunnelen har mulighet til å komme med i neste Nasjonal Transportplan (NTP).