• Det er barnevernet som skal vurdere om bekymringsmeldingene er så alvorlige at de må undersøkes. Vår jobb er å melde fra når vi er bekymret. Illustrasjonsfoto. Fredrik Refvem

I disse tilfellene bør du kontakte barnevernet

— Pappa slår, fortalte barna til rektor og førskolelæreren. Ingen reagerte. Volden fortsatte i årevis, inntil moren ble kvalt og kastet i sjøen.