• Lysgården aktivitetssenter der Atle Olsen og mange av hans venner på gamle Bakkebø har fått sitt dagtilbud gjennom mange år. Arnt Olav Klippenberg

- Jeg som verge ble ikke hørt

Det gikk tre dager fra Tore Mong hørte at mannen han var verge for skulle flytte, til det skjedde. Han mener Eigersund har begått grov saksbehandlingsfeil mot en mann som ikke selv kunne kjempe for sine rettigheter.