Studentpolitikken går i stå

Studentane ved Høgskolen i Stavanger greier ikkje å fylla meir enn 13 av 27 plassar i student— parlamentet og kan difor ikkje fatta vedtak i haust.