Få konditorier bryter røykeloven

Byens konditorier er påpasselige med å overholde røykeloven. Kommunen mottar få klager.