Kjøpers marked

Nå er det mulig å gjøre gode boligkjøp. Prisene har sunket 7,8 prosent den siste måneden.