• Fylkesutvalget er positivt til at Lågaliåna legges i rør. Tor Inge Jøssang

Ja til Lågali-utbygging, nei til Songesand-kraft

Naturvernere er fornøyd med at Fylkesutvalget går mot kraftutbygging i Lysefjorden, men er tilsvarende skuffet over at fylkespolitikerne sier ja til å legge Lågaliåna i rør.