• Tor Magne Nesvik, sogneprest i St. Petri kirke har prøvd å hjelpe konfirmantene til å være seg selv og å finne sin egen måte å være kristen på. Anders Minge

Nå skal ungdommene feires

For sogneprest Tor Magne Nesvik er ikke konfirmasjonen først og fremst en bekreftelse av troen, men en feiring av ungdommene.