• Leif Terje Larsen er 50 pluss og klar til å flytte inn i blokk K5 i Indre Vågen Atrium. Han frykter ikke den litt eldre garde skal svekke livet i sentrum. Torkel A. Schibevaag

- Tonning tenker gammeldags

Arkitekt Ole Tonnings uttalelser faller ikke i god jord hos Leif Terje Larsen som skal flytte til sentrum.