• Klokken 08.30 torsdag var kommunens folk på plass i Byparken.

Rekker ikke å strø turveiene

Stavanger kommune rekker ikke å brøyte eller strø alle parker og turveier, og har derfor laget en prioriteringsliste: