Politimesteren: - Sakene er ulike

Jeg ønsker ikke å kommentere påtalemyndighetens avgjørelse om å henlegge saken mot polititjenestemannen vår. Den saken er avgjort av andre, sier politimester Kjell Eide i Sandnes politidistrikt.