• Mons Skrettingland vert i kommunestyremøtet torsdag beden om å engasjera seg i både det eine og det andre.

Åtte spørsmål til ordføraren

Kun to saker står på sakskartet i Hå kommunestyre torsdag. Men det blir ikkje noko lettvint møte for ordførar Mons Skrettingland for det. Politikarane nyttar nemleg høvet til å sine saker på agendaen. Heile åtte spørsmål og interpellasjonar har ordførar Mons Skrettingland hatt å førebus var til før møtet torsdag. Dei handlar om k både reservasjonsrett, trafikk og integrering.