• Det over 100 mål store området innenfor den gule, stiplede linjen ønsker utbyggerne å forvandle til et bolig- og parkområde med 662 boliger, barnehage, nærbutikk og kafé.

- Denne gangen kommer vi i mål

Antall boenheter og byggehøyde er en utfordring. Men planene skal ikke havne i skuffen igjen, mener Sandnes kommune.