• Universitetslektor i kroppsøving ved UiS, Åge Vigane, er opptatt av at elevene skal forsøke å forbedre formen sin ut fra egneforutsetninger. - De må sette seg personlige mål slik at de forstår at de kan ta vare på egen kopp og helse, sier han. FOTO: Anders Minge

Dusjing etter gymtimen er valgfritt

Idrettsforsker mener dusjing etter gymtimen må ta mye av skylden for at elever i videregående skole dropper faget. Ikke alle vet at dusjingen faktisk er valgfritt.