• Et statlig produksjonstilskudd på noen få hundre tusen kroner i året betyr ikke all verdens for de tre aktuelle gartneriene, som likevel er uenig i Fylkesmannens begrunnelse for å kutte vekk tilskuddene. Her fra Miljøgartneriet i Hå. Geir Sveen

Gartnerier protesterer mot tap av statstilskudd

Tre av landets største veksthusgartnerier påklager vedtak som innebærer tap av 1,65 millioner kroner i statlige produksjonstilskudd.