Dette skal stedene hete

I tillegg til Kvernaviga, har Statens Kartverk lagt følgende 60 navn på bordet: