Uenighet splitter drapssak

Uoverensstemmelser mellom aktorat og forsvarer i drapssaken i Egersund kan føre til at den tiltalte ikke forklarer seg for retten.